Käyttämäsi selain on vanhentunut. Suosittelemme, että päivität selaimesi ensin uusimpaan mahdolliseen versioon.

Aukiolojat

Ma 9:00 - 18:00

Ti 9:00 -18:00

Ke 9:00 - 18:00

To 12:00 - 18:00

Pe 9:00 - 18:00

La 8:00 - 14:00 

Ajanvaraus

Varaa aika 24h  (nettiajavaraus) tai

p. 09 7249 694

 

HUOM! Mikäli et ole aiemmin käyttänyt Avoinna24-palvelua, sinun tulee ensimmäisellä kerralla rekisteröityä palveluun.

Rekisteri- ja tietosuojaseloste 

 

Tämä on Maunulan hiuspiste tmi Tuulikki Korpi henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.  

Laadittu 5.3.2021. Viimeisin muutos 5.3.2021.

 
  

1. Rekisterinpitäjä

Maunulan hiuspiste tmi Tuulikki Korpi

Metsäpurontie 19-21

00630 HELSINKI

Puh. 09 7249 694

korpituu@gmail.com

 
  

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö  

Tuulikki Korpi

Puh. 09 7249 694

korpituu@gmail.com

 
  

3. Rekisterin nimi  

Henkilötietolain §19 mukainen asiakasrekisteri  

 
  

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 

EU:n yleisen tietosuoja asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on 

- yhteydenpito asiakkaisiin  

- asiakassuhteiden ylläpito  

- palveluiden laskutus ja maksujen valvonta  

- työsuhde asiakkaisiin  

 
  

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin. 

 
  

5. Rekisterin tietosisältö 

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite), tiedot tilatuista palveluista ja niiden muutoksista, laskutustiedot, muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot.  

 
  

6. Säännönmukaiset tietolähteet 

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.  

 
  

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle  

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa.  

 
  

8. Rekisterin suojauksen periaatteet 

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.  

 
  

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista  

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää sähköpostitse rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).  

 
  

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet 

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää sähköpostitse rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).  

 
  

Lisätietoja rekisteriin liittyvistä asioista.  

Tuulikki Korpi

Sähköposti: korpituu@gmail.com

 
  

Tämä sisältö on julkaistu seuraavin ehdoin: CC Attribution License